מידע מקצועי
שילוב של תערובת שבבי עץ עם דבק הכבושים בלחץ וטמפרטורה גבוהה יוצרים לוח מזונית.

ייצורו של הדיקט דומה לזה של לביד הסנדביץ' רק שמדובר כאן במספר מועט למדי של שכבות. בד"כ מצפים את הדיקט בשכבת פורמייקה, דבר המעניק לו חוזק ועמידות גבוהה יותר מזו של המזונית.

משתמשים בלוחות אלו בדרך כלל כגב לארונות שונים ולתחתיות של מיטה ובשאר שימושים שלא דורשים חוזק רב למדי.